The Expats Association of Kolding (TEAK)

Stejlbjergvej 29, 6000 Kolding DK

(CVR # 36638729)

Om TEAK

The Expats Association of Kolding er en non-profit organisation, der har til formål at fremme forskellige sociale formål med hensyn til Expats bosiddende i Kolding kommune.

Formålet med denne forening er at få alle de Expats der bor i Kolding Kommune sammen og at de føler sig velkomne i Kolding.

Det andet hovedformål med denne forening er at fremme integration og skabe et netværk i det danske samfund.

Foreningen er en platform for alle Expats til at dele viden, erfaring, færdigheder og kulturer med andre Expats og medlemmer.

Enhver der er flyttet til Kolding fra et andet land med en partner, der arbejder eller studerer i Danmark eller som er en dansker, der har boet uden for Danmark i lang tid, og er vendt tilbage, kan blive medlem af denne forening.

Målene for denne forening omfatter også, men er ikke begrænset til:

 • At skabe et socialt netværk af Expats
 • At samle alle ligesindede Expats til at skabe nye forbindelser
 • At oprette og fremme professionelle netværk for Expats
 • At yde rådgivning og støtte til at finde et job
 • At hjælpe Expats med at starte eller fremme en forretningsidé
 • At lære om og dele forskellige kulturer og traditioner
 • Organisering begivenheder at fremme integrationen blandt Expats
 • Organiser arrangementer for at lette udvikle et netværk med det danske samfund

 

Bestyrelsesmedlemmer & Generalforsamling

Den åbne generalforsamling for foreningen vil blive afholdt en gang om året, og vil blive overværet af samtlige medlemmer af foreningen.

Indkaldelsen til generalforsamlingen vil blive givet af formanden mindst 4uger før den planlagte forsamling.

Bestyrelsen for foreningen vil bestå af ti personer:

 • Formand – et medlem
 • Næstformand – et medlem
 • Sekretær – et medlem
 • PR manager – 2 medlemmer
 • Bestyrelsesmedlemmer – 4 medlemmer
 • Obligatorisk medlem fra det danske samfund – et medlem

Den vigtigste dagsorden for den ordinære generalforsamling vil være:

 • Valg af generalforsamlingens ordstyrer
 • Valg af referent
 • Opdatering fra formanden om det forløbne år
 • Regnskabsaflæggelse og budget
 • Fremlæggelse af forslag til arrangementer og aktiviteter fra medlemmerne
 • Afstemning om forslag fra medlemmerne
 • Fastsættelse af kontingent for året
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Eventuelle yderligere dagsorden som foreslået af medlemmerne
 • Valg af formand, næstformand og andre hverv i bestyrelsen
 • Overdragelse af opgaver til det nye hold

Generalforsamlingen vil have myndighed til at træffe beslutning baseret på afstemningen til beslutning, om alle spørgsmål overfor bestyrelsen uanset antallet af medlemmer tilstede under generalforsamlingen

Afstemningen om budgettet og opløsning af foreningen kan kun udføres, hvis 2/3 af det samlede antal medlemmer tilstede stemmer for det.

Alle andre spørgsmål vil blive besluttet af et flertal ved en hemmelig afstemning.

Ekstraordinære generalforsamling kan arrangeres til enhver tid af bestyrelsen, og kan kun arrangeres, hvis 2/3 af medlemmerne udtrykker en skriftlig behov for det.

Al kommunikation til foreningen e-mail, vil altid blive betragtet gyldig.

Ledelse består af bestyrelsen. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsens beslutninger og handlinger, som er i harmoni med foreningernes formål og regler, forpligter foreningen.

Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme.

Foreningens midler administreres af kassereren og holdes på en bankkonto oprettet i navnet ‘The Expats Associastion of Kolding”.

Kassereren er den eneste med ret til at administrere bankkontoen.

 

Roller & ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer

Roller og ansvar for bestyrelsesmedlemmerne er defineret som følgende:

Roller og ansvarsområder for TEAK Formand

 • Præsidere foreningens møder og byde velkommen til TEAK møder.
 • Planlægning af forskellige begivenheder i TEAK.
 • Sende invitation til alle medlemmer til arrangementer.
 • Fordeling af mødereferater til alle medlemmer.
 • Godkendelse og accept af fratræden af bestyrelsesmedlemmer.
 • Vedligeholdelse af foreningens regler og regulering vejledning.

 

Roller og ansvar for TEAK viceformand

 • Næstformand vil bistå formanden i udførelsen af sine opgaver.
 • Fungere som en erstatning for formand i hans / hendes fravær i alle funktioner.
 • Vil give nødvendige godkendelser til arrangementer foreslået af arrangementstyregruppen
 • Vedligeholdelse af TEAKs hjemmeside.

Roller og ansvarsområder for TEAK kasserer

 • Præsentation af regnskaber og budgetter ved generalforsamlingens afholdelse.
 • Håndtering af kontanter og bankkonto for TEAK.
 • Godkende budget til planlagte begivenheder.
 • Arrangere for TEAK mødesteder og få de nødvendige tilladelser.
 • Indsamling af alle Teak regninger og giver godkendelser af disse.
 • Indsamling og forvaltning af kontingent.

 

Roller og ansvarsområder andre bestyrelsesmedlemmer

 • Forvaltning af TEAK medlemsdatabase.
 • Koordinering og planlægning af arrangementer.
 • Skal håndtere og administrere PR, reklame.
 • Skal arbejde for promovere foreningen.
 • Håndtere medlemstilstrømning.

 

Regler & Regulativer

Medlemmerne kan stemme om ændring af en af foreningens regler på generalforsamlingen med 2/3 stemmer for ændringen af de tilstedeværende medlemmer, med en undtagelse af de særlige krav for at ændre budgettet og opløsning af foreningen.

Ethvert medlem af foreningen, der ikke arbejder i overensstemmelse med ånden i foreningen eller arbejder imod den fælles interesse for foreningen, kan udelukkes fra foreningen af bestyrelsen. Det fjernede medlem har ret til at sætte spørgsmålstegn ved beslutningen til den næste generalforsamling, og den endelige beslutning vil blive baseret på afstemningen af de tilstedeværende medlemmer.

Enhver afgørelse, der vedtages af foreningen ved afstemning, skal følges, og det kræves et flertal på 2/3 af de tilstedeværende medlemmer for at vedtage en afgørelse.

Foreningen eller bestyrelsen er kun ansvarlig for beslutninger med foreningens egne midler. Hverken medlemmer af bestyrelsen eller foreningen hæfter personligt for foreningernes beslutninger